Centrum zmiany w życiu – psycholog, psychoterapeuta Wilanów

Sonia Geller

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Przyjmuję w następujących dniach:

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą z bogatym doświadczeniem zawodowym, doktorem nauk humanistycznych. 

Jestem także certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia. Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie wykorzystywałam, pracując przez wiele lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Obecnie specjalizuję się w pracy z osobami mającymi problemy emocjonalne (w szczególności pacjentów z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi oraz posiadającymi trudności  w zakresie kontroli emocjonalnej), terapii par, terapii uzależnień – DDA i współuzależnienia, psychologicznej pomocy w radzeniu sobie ze stresem oraz zaniżoną samooceną, treningami relaksacyjnymi, w tym treningami uważności i asertywności, doradztwem psychologicznym.

Wieloletnie doświadczenie akademickie i zawodowe pozwala mi na elastyczne korzystanie z wiedzy, umiejętności i technik wypracowanych w ramach różnych szkół psychoterapii (m.in. psychoanalizę, podejście behawioralno – poznawcze, egzystencjalne i terapię Gestalt) w zależności od problemów pacjenta. W swojej pracy terapeutycznej dużą wagę przykładam do zbudowania wspomagającej, autentycznej i opartej na zaufaniu relacji z pacjentem. Towarzyszę zarazem pacjentowi w procesie poszukiwania konstruktywnych rozwiązań jego problemów, poszerzając jego wiedzę o ich genezie, mechanizmach oraz zwiększając jego kompetencje w samodzielnym radzeniu sobie z nimi.

Mam duże doświadczenie zarówno w pracy z pacjentem indywidualnym, jak i w prowadzeniu terapii grupowej, także warsztatowej i szkoleniowej.

Pracowałam równolegle przez wiele lat jako nauczyciel akademicki i adiunkt m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Psychologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych) i SWPS kształcąc kolejne pokolenia terapeutów. Jestem autorką kilkunastu publikacji z obszaru metod i technik psychoterapii. Otrzymałam także nagrody Min. Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Sekretarza Naukowego PAN, Instytutu Psychiatrii i Neurologii UW.