Centrum zmiany w życiu

Olga Rocławska

psychoterapeuta uzależnień

Przyjmuję w następujących dniach:

Spotkaj się ze mną jeśli doświadczasz trudności w obszarach:

 • uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • uzależnień behawioralnych,
 • syndromu współuzależnienia,
 • syndromu DDA / DDD

Ukończyłam studia na kierunku Psychokryminalistyka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach). Jestem psychoterapeutką uzależnień w procesie certyfikacji akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym (zamkniętym) dla osób dorosłych, w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych w ramach zajęć socjoterapeutycznych oraz na licznych kursach i szkoleniach (m.in. przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz prywatnych ośrodkach). Stale podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Pracuję w nurcie integracyjnym.

Praca ze mną pozwoli Ci:

 • rozpoznać i zrozumieć mechanizmy uzależnienia,
 • rozpoznać i doświadczać przeżywane emocje,
 • rozpoznać myśli automatyczne i zniekształcenia poznawcze,
 • uzyskać niezbędną w procesie zdrowienia wiedzę (psychoedukacja),
 • poradzić sobie z brakiem samoakceptacji,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości,
 • odkrywać i wzmacniać swoje zasoby,
 • określić granice psychologiczne i wyrażać swoje potrzeby,
 • nauczyć się asertywności

W swojej praktyce kieruję się  utrzymaniem wysokich standardów pracy i etyki psychoterapeutycznej oraz stworzeniem bezpiecznej i pełnej akceptacji atmosfery w kontakcie z klientem. 

Pracuję online z osobami dorosłymi. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Motto:

Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech.

Carl  Rogers