Centrum zmiany w życiu

Aleksandra Czarnecka

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta i diagnosta

Przyjmuję w następujących dniach:

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

Spotkajcie się ze mną, jeśli doświadczacie:

  • kryzysu rodzinnego lub relacyjnego;
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami i ich wyrażaniem;
  •  zmagacie się lękiem lub stresem;
  • macie obniżony nastrój, poczucie bezsilności,
  • mierzycie się z niską samooceną;
  •  przechodzicie trudności związane z sytuacją rozwodową;
  •  przeżywacie trudności wynikające ze zmian rozwojowych dziecka;
  • doświadczacie nagłej śmierci czy choroby w rodzinie;
  •  cierpicie na zaburzenia rozwojowe (Zespół Aspergera, autyzm);
  • zmagacie się z problemami w sferze społecznej (trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, skłonność do izolacji, trudności adaptacyjne w grupie);

 

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyłam także podyplomowe studia z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem PTTPB.

Doświadczenie zdobywałam pracując z najmłodszymi w przedszkolu, uczestnicząc w stażach i realizując się jako wolontariusz w ośrodkach wspierających młodzież i dzieci. Stale się rozwijam i aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Najwyższym dobrem jest dla mnie relacja terapeutyczna, która stanowi kluczowy  czynnik leczący w całej terapii. Dobra współpraca, oparta na zaufaniu i wspólnym realizowaniu ustalonych celów ma nieocenione znaczenie dla procesu psychoterapii. A co za tym idzie – ten konstruktywny i akceptujący sposób porozumienia pozwala pacjentowi tworzyć bardziej satysfakcjonujące i szczere relacje w życiu codziennym i daje mu okazję do rozwoju osobistego w różnych dziedzinach.