Centrum zmiany w życiu

Dominika Markowska

Psycholog, interwent i coach kryzysowy, terapeuta TSR (w trakcie certyfikacji)
IMG_6472 (9)

Przyjmuję w następujących dniach:

Towarzysze moim klientom w procesach zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności, tworząc bezpieczną przestrzeń, w której skupiam się na budowaniu rozwiązań w oparciu o zasoby, emocje, potrzeby i wartości klienta. Zapraszam – porozmawiamy o możliwych rozwiązaniach.

Spotkaj się ze mną, jeśli:

 • Doświadczasz trudności, stresu i kryzysów związanych z rodzicielstwem
 • Jesteś w kryzysie, spowodowanym zrachowaniami ryzykownymi i autoagresywnymi dziecka
 • Przeżywasz stres i trudności wynikające z nowej roli życiowej
 • Doświadczasz poczucia zagubienia w życiu
 • Odczuwasz nadmierne obciążenie stresem wynikające z trudnej sytuacji zawodowej
 • Mierzysz się z dylematami związanymi ze zmianą pracy i/lub poszukiwania nowych możliwości zawodowych
 • Poszukujesz sensu życia, nowych celów i planów na przyszłość, chcesz dokonać zmian życiowych
 • Wprowadzasz ważne zmiany w życiu

Praca ze mną pozwoli Ci:

 • W powrocie do równowagi emocjonalnej, odzyskaniu energii i motywacji do pracy i życia
 • Zrozumieć, jak radzić sobie z trudnymi emocjami – złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem
 • W rozpoznawaniu i rozumieniu swoich emocji, potrzeb i ograniczeń i świadomym używaniu ich w kontaktach z bliskimi
 • W radzeniu sobie z „trudnym” zachowaniem dzieci i towarzyszeniu dzieciom w ich problemach
 • W dokonaniu istotnych zmian w swoim życiu zawodowym – zmiany w obecnej pracy, znalezienie innej, rozpoczęcie zupełnie nowej kariery, znalezienie swojego powołania
 • W opracowaniu strategii działań i nowych strategii radzenia sobie z trudnościami
 • W staniu się bardziej uważnym, świadomym i asertywnym w relacjach z innymi ludźmi

Jestem Psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Interwentem i Coachem kryzysowym, absolwentką podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, a także absolwentką Akademii Coachingu Kryzysowego. Posiadam certyfikat Akredytowanego Coacha Kryzysowego (certyfikacja II stopnia). W Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ukończyłam I i II stopień kursu TSR. Odbywam dalsze kształcenie w ramach Studium Umiejętności Specjalistycznych w TSR. Jestem w procesie certyfikacji. Jestem też trenerem – edukatorem, absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set.  

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami, które straciły pracę, doświadczyły mobbingu, wypalenia zawodowego, chronicznego przeciążenia pracą lub z innych powodów musiały dokonać głębokich zmian w swojej ścieżce zawodowej. Posiadam doświadczenie w zakresie interwencji psychologicznych realizowanych w programach outplacement.
Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej interwencji kryzysowej, grup wsparcia, szkoleń i warsztatów skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami odżywiania i dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne, autoagresywne i po próbach samobójczych.