Centrum zmiany w życiu – psycholog, psychoterapeuta Wilanów

Agnieszka Krawczak

psychoterapeutka psychodynamiczna

Przyjmuję w następujących dniach:

1. Z kim pracuję? 
Pracuje z osobami dorosłymi, powyżej 18 roku życia

2. Jakie problemy rozwiązuję? 

Pracuje z osobami, które doświadczają cierpienia z powodu:

 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń nerwicowych
 • epizodów depresyjnych i depresji.

Poza terapią indywidualną prowadzę interwencje kryzysową, która ma na celu pomóc osobom, które w swoim życiu doświadczyły nagłej i trudnej sytuacji takiej jak:

 • kryzys suicydalny
 • kryzys powiązany z zamachem samobójczym
 • kryzys żałoby i utraty
 • kryzys w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej
 • kryzys w sytuacji napaści seksualnej.

3. Dlaczego warto się ze mną spotkać? 

W pracy z Pacjentem najważniejszy jest dla mnie kontakt, współodczuwanie i nawiązywanie jak najbardziej bliskiej i bezpiecznej relacji terapeutycznej.   Rozumienie, podążanie oraz dostosowanie się do indywidualnych potrzeb drugiego człowieka jest kluczowe w moim gabinecie. Udzielając pomocy stwarzam bezpieczną przestrzeni, tak aby Pacjent w sposób naturalny i swobodny mógł dzielić się swoimi myślami, refleksjami, fantazjami i wspomnieniami. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu, zapewniam przestrzeń do przeżywania uczuć, emocji, poznawania i lepszego zrozumienia siebie. Pomagam zyskać wgląd w nieświadome procesy psychiczne, które leżą u podłoża doświadczanych problemów. Ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie, poufność oraz indywidualne podejście do każdego Pacjenta.


4. Kim jestem? Jakie są moje kwalifikacje? W jaki sposób pracuję / w jakim
nurcie pracuję? 

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, członkiniom Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Wykształcenie zawodowe z zakresu psychologii klinicznej zdobyłam kończąc Uniwersytet SWPS w Warszawie. Ukończyłam również szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w szkole Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz podyplomowe studium Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Doświadczenie kliniczne zdobyłam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na całodobowym i dziennym oddziale w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Fundacji Razem, Poradni Zdrowia Psychicznego Psychomedic oraz Instytucie Psychologii Zdrowia. Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapeuty Psychodynamicznego a swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

Od lat systematycznie wzbogacam swoją wiedzę i poszerzam kompetencje zawodowe, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.


5. Moje motto życiowe

„Niewyrażone emocje nigdy nie umierają, zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci” – Zygmunt Freud.