Centrum zmiany w życiu

Terapia grupowa

Grupa dla osób dorosłych DDD (Dorosłe Dzieci z rodziny Dysfunkcyjnej) oraz DDA (Dorosłe Dzieci z rodziny Alkoholowej).

Rodzina dysfunkcyjna to taka, gdzie rodzice nie wypełniają prawidłowo swoich podstawowych funkcji. Wskutek tego dzieci  narażone są na przemoc fizyczną i psychiczną, brak wsparcia oraz uwagi. Dorastanie w poczuciu zagrożenia i niepewności powoduje, że w dorosłości osoby te borykają się z wieloma problemami, których nie potrafią samodzielnie rozwiązać:

  •    Jeśli napotykasz trudności w harmonijnym pogłębianiu i podtrzymywaniu relacji z bliskimi osobami.
  • Jeśli masz problem z wyrażaniem swojej złości (unikasz jej lub jesteś chronicznym złośnikiem).
  •   Jeśli masz potrzebę kontrolowania sytuacji, w których się znajdujesz.
  •  Jeśli jesteś osobą nadmiernie odpowiedzialną lub nieodpowiedzialną.
  •    Jeśli jesteś lojalny wobec osób, które na to nie zasługują.
  •  Jeśli oceniasz siebie zbyt krytycznie a równocześnie boisz się oceny innych.
  •         Jeśli masz poczucie, że różnisz się od innych ludzi.    Jeśli masz trudności z przystosowaniem się do zmian.
  •   Jeśli zbyt intensywnie angażujesz się w relację z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Ta grupa na pewno jest dla Ciebie. Dzięki uczestnictwu wyzwolisz się z destrukcyjnych schematów myślowych. Odzyskasz spokój i poczucie pewności siebie. Nauczysz się rozwiązywać problemy w sposób, który da Ci satysfakcję.

Dołączenie do grupy poprzedza konsultacja. (50min/150zł)

Cena za uczestnictwo w grupie to 400zł/miesiąc 

Spotkania prowadzone są przez terapeutkę Elżbietę Krzyżanowską.

Nasi specjaliści

Elżbieta Krzyżanowska

terapeuta poznawczo behawioralny, terapeuta uzależnień