Terapia dorosłych

 • Terapia indywidualna
 • Dla par
 • Traumy - EMDR
 • Seksuolog
 • Psychiatra
 • Mediacje
 • Konsultacje rodzicielskie
 • Niskopłatna psychoterapia

Terapia indywidualna to bezpośrednia forma pracy terapeuty z pacjentem. Sesje trwają od 50 minut do 90 minut. Spotkania odbywają się regularnie w zależności od wspólnych ustaleń podczas pierwszych sesji – najczęściej raz w tygodniu. Pierwsze spotkania mają na celu poznanie się, przeprowadzenie wywiadu, diagnostykę, ogląd aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta. Terapeuta poznaje oczekiwania pacjenta i razem ustalają cel terapii.

Dzięki pracy z terapeutą możemy podnieść jakość naszego życia, zmienić nasze zachowania, które są szkodliwe na takie, które nam służą i są dla nas dobre oraz nauczyć się budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Nasi terapeuci pracują w różnych nurtach. Informacje o sposobie pracy każdego z nich, znajdą Państwo w zakładce „specjaliści” klikając na poszczególne osoby.

Nasi specjaliści

Izabela Budzyńska

psychoterapeuta w nurcie CBT i w nurcie psychodynamicznym

Anna Szmawonian

terapeuta kliniczny, psychoterapeuta mindfulness, socjoterapeuta, muzykoterapeuta kliniczny, choreoterapeuta, arteterapeuta

Iwona Zdeb

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, seksuolog, coach ICC

Katarzyna Tutko

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Hanna Kowakowska

psychoterapeutka Gestalt, coach i trener biznesu

MAGDALENA SKRZYPCZAK

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

MARTYNA KAMIŃSKA

psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

Terapia dla par może być przydatna, jako forma pracy nad rozwojem związku lub w momencie kryzysu. Taka terapia służy odbudowaniu lub zbudowaniu na nowo relacji partnerskiej, opartej na zaufaniu, bliskości i wzajemnym zrozumieniu. Ważną częścią terapii jest nauka skutecznej komunikacji, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, otworzyć się na uczucia i potrzeby oraz lepiej wyrażać swoje oczekiwania i intencje. Czasami pary zmagają się z dylematem czy powinny być razem, czy też lepiej się rozstać. Jeśli w relacji pojawia się poczucie osamotnienia, trudności seksualne, wrażenie obcości i oddalenia się od siebie, ciągłe kłótnie, brak lojalności i wierności, to jest to moment, kiedy należy się zatrzymać, przyjrzeć temu, co się dzieje między partnerami i wypracować nowe wzorce. Dzięki wspólnej terapii możecie wprowadzić Wasz związek w zupełnie inny wymiar. Pojawi się uczucie wzajemnego zrozumienia, wyjątkowej bliskości, a przede wszystkim poczucie, że związek się rozwija i jest satysfakcjonujący dla obojga partnerów.

Pamiętaj, że terapia par jest przeznaczona dla związków, w których to oboje partnerzy chcą pracować nad relacją. Jeśli tylko Tobie zależy na spotkaniu z terapeutą, a Twój partner nie chce pracować nad sobą i swoją rolą w związku, to zapraszamy Cię na terapię indywidualną.

Dzięki pracy z terapeutą możemy podnieść jakość naszego życia, zmienić nasze zachowania, które są szkodliwe na takie, które nam służą i są dla nas dobre oraz nauczyć się budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Nasi terapeuci pracują w różnych nurtach. Informacje o sposobie pracy każdego z nich, znajdą Państwo w zakładce „specjaliści” klikając na poszczególne osoby.

Nasi specjaliści

Stres nikomu nie jest obcy. Na co dzień doświadczamy różnych sytuacji, tych mniej lub bardziej stresujących. Niestety w naszym życiu bywają również i takie momenty, gdy stres przybiera ekstremalny poziom. Wypadek, nagła śmierć bliskiej osoby, diagnoza poważnej choroby, mobbing, poronienie. Są to przykłady jedynie kilku sytuacji, które przybierają charakter zdarzeń potencjalnie traumatycznych. Każdy z nas reaguje na takie doświadczenie w różny sposób. Niektórym towarzyszy smutek, apatia, niemożność odczuwania przyjemności. Inni reagują złością, ciągłym stanem pobudzenia, mogą też odczuwać problemy z koncentracją oraz ze snem. Jeszcze inni mają wrażenie „odcięcia” od tego, co się dzieje wokół nich. Możemy uznać, że te reakcje są typowe dla nietypowych zdarzeń. Na stres można reagować w różny sposób. To co będziemy czuć, myśleć i w jaki sposób zachowywać się w odpowiedzi na traumatyczne doświadczenie zależy od wielu czynników; charakteru zdarzenia, naszego temperamentu, zasobów, które posiadamy i możemy wykorzystać w radzeniu sobie z nim. Szczegółową jednak uwagę powinniśmy zawsze zwrócić na dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich to długość oraz intensywność naszych reakcji emocjonalnych. Jeżeli pomimo upływu dłuższego czasu od momentu zdarzenia traumatycznego jego wspomnienie wywołuje w nas tak głębokie emocje, jakbyśmy je przeżywali na nowo, to jest to ważna informacja dla nas, że nasze doświadczenie nie zostało przepracowane w adaptacyjny sposób. Żyjemy w teraźniejszości, wciąż tkwiąc w przeszłości. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to zdarzenie z perspektywy czasu. Po drugie zastanówmy się, czy strategia, którą przyjęliśmy w radzeniu sobie z konsekwencjami tego doświadczenie, nie utrudnia nam codziennego funkcjonowania. Odpowiedzmy sobie na kilka podstawowych pytań. Czy jestem w stanie w taki sam sposób jak przed tym zdarzeniem pozostać aktywna zarówno w obszarze zawodowym jak i towarzyskim? Czy nie zaczęłam nagminnie unikać sytuacji, ludzi, tematów rozmów, które w jakiś sposób przywołują we mnie bolesne wspomnienia? Czy w codziennych sytuacjach stresujących moje reakcje emocjonalne nie są zbyt intensywne? Odpowiedzi na te pytania stanowią wskazówkę do podjęcia dalszych kroków w poradzeniu sobie z konsekwencjami zdarzenia dla nas trudnego. Jednym z nich jest terapia traumy w podejściu EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Jej nazwa po polski brzmi Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. Ta forma terapii jest została przedstawiona przez Francine Shapiro w latach 80-tych ubiegłego roku i najczęściej jest wykorzystywana w terapii zespołu stresu pourazowego, aczkolwiek co raz częściej rekomenduje się jej stosowanie w innych aspektach trudności psychicznych.

Krótkie ABC terapii EMDR

A – Na czym ona polega?

Ta forma oddziaływań terapeutycznych jest ściśle ustrukturalizowana. Oznacza to, że terapeuta postępuje zgodnie protokołem. Jak sama nazwa terapii wskazuje, w trakcie jej trwania wykorzystuje się m.in. ruch gałek ocznych. Pozwala on bowiem wywołać efekt bilateralnej stymulacji mózgu. Ujmując to prostymi słowami, to, że wspomnienia zdarzeń dla nas trudnych wciąż wywołują w nas silne emocje, oznacza, że nie zostały przez nas przepracowane w adaptacyjny sposób. W celu zniwelowaniu poziomu lęku w kontekście traumatycznego dla nas doświadczenia powinniśmy powrócić do jego wspomnień. Bilateralna stymulacja umożliwia z jednej strony aktywowanie tychże wspomnień w postaci emocji, odczuć sensomotorycznych, a z drugiej ich adaptacyjne przepracowanie oraz zasymilowanie z pozostałymi naszymi doświadczeniami.

B – Komu jest dedykowana?

Osobom, które doświadczyły w przeszłości bardzo trudnych dla nich sytuacji, a z ich konsekwencjami na tle emocjonalnym zmagają się do dzisiaj. 

C – Czy jest to bezpieczna forma oddziaływań terapeutycznych? Co mówią wyniki badań naukowych?

Podejście EMDR w terapii traumy jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, co jest podyktowane szeregiem badań naukowych wskazujących na jej skuteczność (tutaj możesz przeczytać więcej).

Więcej informacji na temat EMDR możesz uzyskać, wchodząc na poniższe strony:

EMDR Europe

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

krótka animacja na temat EMDR

Nasi specjaliści

Katarzyna Tutko

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Magdalena Skrzypczak

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Iwona Zdeb

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, seksuolog, coach ICC

Celem terapii jest usunięcie problemów w obszarze seksualności, rozbudzenie lub  przywrócenie potrzeb seksualnych, zdolności odnajdywania przyjemności ze stosunku, a także podniesienie jakości współżycia i jego urozmaicenie. Seksuolog może pomoc także w akceptacji własnej orientacji oraz zrozumieniu preferencji.  Na terapię można przyjść indywidualnie lub z partnerem. Pierwsze spotkania to wywiad. Terapeuta będzie pytał o powód przyjścia, oczekiwania, problemy, akutalną sytuację i dotychczasowe doświadczenia. Czasami problemy seksuologiczne wiążą się z naszym trybem życia lub stanem zdrowia. Seksuolog nie wykonuje badań fizykalnych, ale może odesłać do odpowiedniego specjalisty (np. ginekologa, endokrynologa).  Problemy, z którymi zmaga się wiele par to:

 • ograniczenie aktywności seksualnej
 • brak satysfakcji
 • bolesne stosunki
 • niski poziom libido, brak pożądania
 • problemy z erekcją, przedwczesny wytrysk, brak orgazmów

Przyczyn tych trudności jest wiele. Mogą one być związane z aktualną sytuacją związku lub być kwestią indywidualną (psychologiczną lub biologiczną) któregoś z partnerów.

Spotkaj się ze specjalistą, aby wspólnie poradzić sobie z problemami i przywrócić lub zbudować na nowo jakość życia seksualnego, która Cię usatysfakcjonuje.

Nasi specjaliści

iwona zdeb

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, seksuolog, coach ICC

Psychiatra jest lekarzem i zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń na tle psychicznym. Należy się do niego zgłosić, gdy:

 • mamy myśli samobójcze
 • odczuwamy lęk, smutek, niepokój, mamy nieuzasadnione poczucie winy, zmęczenie, obniżenie nastroju, nie mamy na nic siły i ciężko nam funkcjonować
 • cierpimy na bezsenność lub śpimy dużo więcej niż wcześniej, mamy problemy z odżywaniem lub aktywnością seksualną
 • nadużywamy leków, alkoholu, substancji psychoaktywnych
 • pojawiły się objawy somatyczne (kołatanie serca, potliwość, drżenie rąk), ale nasz lekarz nie znalazł ich przyczyny

Psychiatra wie, jak funkcjonuje nas system nerwowy i w oparciu o medyczną wiedzę i doświadczenie może dobrać skuteczne leczenie farmakologiczne, jeśli jest potrzebne.

Pamiętaj, że psycholog i psychiatra to dwie osoby, z którymi warto pracować równolegle, bo dopiero leczenie farmakologiczne daje najlepsze efekty leczenia w połączeniu z terapią.

Nasi specjaliści

Mediacje  rodzinne  to proces pomiędzy skonfliktowanymi partnerami. Kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, zranienie, to bardzo trudno jest znaleźć dystans w komunikacji. Brakuje przestrzeni, aby wyartykułować swoje prawdziwe potrzeby. Czasem nawet nie zauważamy, jak oddalamy się od siebie, kiedy w związku pojawi się osoba trzecia albo brak zrozumienia wejdzie na najwyższy poziom. Najczęściej nie ma już szans na odbudowanie relacji, a co dopiero związku. Mediacje rodzinne zalecane są przy uporządkowaniu spraw i rozwiązywaniu sporów w momencie rozwodu.

Warto jednak pamiętać, że każdy moment jest dobry na skorzystanie z pomocy mediatora, kiedy mamy trudność z pokonaniem emocji, stresu i poczucia żalu i straty.

Bardzo trudno jest komunikować się kiedy emocje biorą górę.

Spotkanie mediacyjne pomoże Ci zobaczyć punkt widzenia Twoje partnera w sposób, w jaki nie miałeś/aś możliwości zobaczyć tego wcześniej. Nie sztuką jest zburzyć coś, co budowało się latami, znacznie trudniej jest odbudować utracone zaufanie i relacje.  Najważniejsze, że jest to możliwe.  Przez wzgląd na wspólnie spędzony czas  i  chwile, które na pewno dla obojga były kiedyś wartością, warto podjąć wyzwanie spotkania mediacyjnego w trosce o uratowanie relacji i rodziny.

Nasi specjaliści

Anna Węgrzyn

Coach ICC, mediator, założycielka Centrum

Świadome rodzicielstwo to klucz do prawidłowego rozwoju Twojego dziecka, dlatego stawiamy na wsparcie rodzicielskie na każdym jego etapie.

1. Konsultacja dla oczekujących na swoje pierwsze lub kolejne dziecko.

Oczekiwanie na pojawienie się nowego członka rodziny, to bardzo ważny moment dla każdego rodzica. Zazwyczaj głowę zaprzątają myśli o urządzeniu pokoju czy zakupy wyjątkowych ubranek.

 • Czy zastanawiałeś się jak ważne jest  Twoje przygotowanie emocjonalne?
 • Jak pojawienie się dziecka wpływa na związek?
 • Jak pojawienie się brata, siostry wpływa na dziecko, które wraz z Wami oczekuje na nowego członka rodziny?
 • To jak przywitasz dziecko na świecie, jaka będzie wasza relacja ma wpływ na jego całe życie.

2. Konsultacja rodzicielska skierowaną do rodziców, dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. 

Nasi specjaliści

Malwina Słoka

psycholog, doradca rodziny, trener TUS

Anna Rosocha

psycholog, Trener Umiejętności Społecznych (TUS)

Niskopłatna psychoterapia w Centrum Zmiany w Życiu

 • Potrzebujesz wsparcia psychologicznego ale ze względów ekonomicznych nie możesz sobie na nie pozwolić?
 • Niech chcesz czekać w kolejce na termin w ramach NFZ?
 • Potrzebujesz działać od razu i skutecznie?

Zapisz się na niskopłatną terapię w Centrum Zmiany w Życiu

Spotkania prowadzone są przez Martynę Kamińską – psycholożkę oraz terapeutkę  w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej)

Spotkania prowadzone są w poniedziałki i środy online lub stacjonarnie.

Koszt spotkania: 100zł

Zadzwoń lub napisz do nas po więcej informacji! 

Nasi specjaliści

MARTYNA KAMIŃSKA

psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

 • Terapia indywidualna
 • Dla par
 • Traumy - EMDR
 • Seksuolog
 • Psychiatra
 • Mediacje

Terapia indywidualna to bezpośrednia forma pracy terapeuty z pacjentem. Sesje trwają od 50 minut do 90 minut. Spotkania odbywają się regularnie w zależności od wspólnych ustaleń podczas pierwszych sesji – najczęściej raz w tygodniu. Pierwsze spotkania mają na celu poznanie się, przeprowadzenie wywiadu, diagnostykę, ogląd aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta. Terapeuta poznaje oczekiwania pacjenta i razem ustalają cel terapii.

Dzięki pracy z terapeutą możemy podnieść jakość naszego życia, zmienić nasze zachowania, które są szkodliwe na takie, które nam służą i są dla nas dobre oraz nauczyć się budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Nasi terapeuci pracują w różnych nurtach. Informacje o sposobie pracy każdego z nich, znajdą Państwo w zakładce „specjaliści” klikając na poszczególne osoby.

Nasi specjaliści

Izabela Budzyńska

psychoterapeuta w nurcie CBT i w nurcie psychodynamicznym

Anna Szmawonian

terapeuta kliniczny, psychoterapeuta mindfulness, socjoterapeuta, muzykoterapeuta kliniczny, choreoterapeuta, arteterapeuta

Iwona Zdeb

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, seksuolog, coach ICC

Katarzyna Tutko

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Hanna Kowakowska

psychoterapeutka Gestalt, coach i trener biznesu

MAGDALENA SKRZYPCZAK

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

MARTYNA KAMIŃSKA

psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

Terapia dla par może być przydatna, jako forma pracy nad rozwojem związku lub w momencie kryzysu. Taka terapia służy odbudowaniu lub zbudowaniu na nowo relacji partnerskiej, opartej na zaufaniu, bliskości i wzajemnym zrozumieniu. Ważną częścią terapii jest nauka skutecznej komunikacji, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, otworzyć się na uczucia i potrzeby oraz lepiej wyrażać swoje oczekiwania i intencje. Czasami pary zmagają się z dylematem czy powinny być razem, czy też lepiej się rozstać. Jeśli w relacji pojawia się poczucie osamotnienia, trudności seksualne, wrażenie obcości i oddalenia się od siebie, ciągłe kłótnie, brak lojalności i wierności, to jest to moment, kiedy należy się zatrzymać, przyjrzeć temu, co się dzieje między partnerami i wypracować nowe wzorce. Dzięki wspólnej terapii możecie wprowadzić Wasz związek w zupełnie inny wymiar. Pojawi się uczucie wzajemnego zrozumienia, wyjątkowej bliskości, a przede wszystkim poczucie, że związek się rozwija i jest satysfakcjonujący dla obojga partnerów.

Pamiętaj, że terapia par jest przeznaczona dla związków, w których to oboje partnerzy chcą pracować nad relacją. Jeśli tylko Tobie zależy na spotkaniu z terapeutą, a Twój partner nie chce pracować nad sobą i swoją rolą w związku, to zapraszamy Cię na terapię indywidualną.

Dzięki pracy z terapeutą możemy podnieść jakość naszego życia, zmienić nasze zachowania, które są szkodliwe na takie, które nam służą i są dla nas dobre oraz nauczyć się budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Nasi terapeuci pracują w różnych nurtach. Informacje o sposobie pracy każdego z nich, znajdą Państwo w zakładce „specjaliści” klikając na poszczególne osoby.

Nasi specjaliści

Stres nikomu nie jest obcy. Na co dzień doświadczamy różnych sytuacji, tych mniej lub bardziej stresujących. Niestety w naszym życiu bywają również i takie momenty, gdy stres przybiera ekstremalny poziom. Wypadek, nagła śmierć bliskiej osoby, diagnoza poważnej choroby, mobbing, poronienie. Są to przykłady jedynie kilku sytuacji, które przybierają charakter zdarzeń potencjalnie traumatycznych. Każdy z nas reaguje na takie doświadczenie w różny sposób. Niektórym towarzyszy smutek, apatia, niemożność odczuwania przyjemności. Inni reagują złością, ciągłym stanem pobudzenia, mogą też odczuwać problemy z koncentracją oraz ze snem. Jeszcze inni mają wrażenie „odcięcia” od tego, co się dzieje wokół nich. Możemy uznać, że te reakcje są typowe dla nietypowych zdarzeń. Na stres można reagować w różny sposób. To co będziemy czuć, myśleć i w jaki sposób zachowywać się w odpowiedzi na traumatyczne doświadczenie zależy od wielu czynników; charakteru zdarzenia, naszego temperamentu, zasobów, które posiadamy i możemy wykorzystać w radzeniu sobie z nim. Szczegółową jednak uwagę powinniśmy zawsze zwrócić na dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich to długość oraz intensywność naszych reakcji emocjonalnych. Jeżeli pomimo upływu dłuższego czasu od momentu zdarzenia traumatycznego jego wspomnienie wywołuje w nas tak głębokie emocje, jakbyśmy je przeżywali na nowo, to jest to ważna informacja dla nas, że nasze doświadczenie nie zostało przepracowane w adaptacyjny sposób. Żyjemy w teraźniejszości, wciąż tkwiąc w przeszłości. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to zdarzenie z perspektywy czasu. Po drugie zastanówmy się, czy strategia, którą przyjęliśmy w radzeniu sobie z konsekwencjami tego doświadczenie, nie utrudnia nam codziennego funkcjonowania. Odpowiedzmy sobie na kilka podstawowych pytań. Czy jestem w stanie w taki sam sposób jak przed tym zdarzeniem pozostać aktywna zarówno w obszarze zawodowym jak i towarzyskim? Czy nie zaczęłam nagminnie unikać sytuacji, ludzi, tematów rozmów, które w jakiś sposób przywołują we mnie bolesne wspomnienia? Czy w codziennych sytuacjach stresujących moje reakcje emocjonalne nie są zbyt intensywne? Odpowiedzi na te pytania stanowią wskazówkę do podjęcia dalszych kroków w poradzeniu sobie z konsekwencjami zdarzenia dla nas trudnego. Jednym z nich jest terapia traumy w podejściu EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Jej nazwa po polski brzmi Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. Ta forma terapii jest została przedstawiona przez Francine Shapiro w latach 80-tych ubiegłego roku i najczęściej jest wykorzystywana w terapii zespołu stresu pourazowego, aczkolwiek co raz częściej rekomenduje się jej stosowanie w innych aspektach trudności psychicznych.

Krótkie ABC terapii EMDR

A – Na czym ona polega?

Ta forma oddziaływań terapeutycznych jest ściśle ustrukturalizowana. Oznacza to, że terapeuta postępuje zgodnie protokołem. Jak sama nazwa terapii wskazuje, w trakcie jej trwania wykorzystuje się m.in. ruch gałek ocznych. Pozwala on bowiem wywołać efekt bilateralnej stymulacji mózgu. Ujmując to prostymi słowami, to, że wspomnienia zdarzeń dla nas trudnych wciąż wywołują w nas silne emocje, oznacza, że nie zostały przez nas przepracowane w adaptacyjny sposób. W celu zniwelowaniu poziomu lęku w kontekście traumatycznego dla nas doświadczenia powinniśmy powrócić do jego wspomnień. Bilateralna stymulacja umożliwia z jednej strony aktywowanie tychże wspomnień w postaci emocji, odczuć sensomotorycznych, a z drugiej ich adaptacyjne przepracowanie oraz zasymilowanie z pozostałymi naszymi doświadczeniami.

B – Komu jest dedykowana?

Osobom, które doświadczyły w przeszłości bardzo trudnych dla nich sytuacji, a z ich konsekwencjami na tle emocjonalnym zmagają się do dzisiaj. 

C – Czy jest to bezpieczna forma oddziaływań terapeutycznych? Co mówią wyniki badań naukowych?

Podejście EMDR w terapii traumy jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, co jest podyktowane szeregiem badań naukowych wskazujących na jej skuteczność (tutaj możesz przeczytać więcej).

Więcej informacji na temat EMDR możesz uzyskać, wchodząc na poniższe strony:

EMDR Europe

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

krótka animacja na temat EMDR

Nasi specjaliści

Katarzyna Tutko

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Magdalena Skrzypczak

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Iwona Zdeb

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, seksuolog, coach ICC

Celem terapii jest usunięcie problemów w obszarze seksualności, rozbudzenie lub  przywrócenie potrzeb seksualnych, zdolności odnajdywania przyjemności ze stosunku, a także podniesienie jakości współżycia i jego urozmaicenie. Seksuolog może pomoc także w akceptacji własnej orientacji oraz zrozumieniu preferencji.  Na terapię można przyjść indywidualnie lub z partnerem. Pierwsze spotkania to wywiad. Terapeuta będzie pytał o powód przyjścia, oczekiwania, problemy, akutalną sytuację i dotychczasowe doświadczenia. Czasami problemy seksuologiczne wiążą się z naszym trybem życia lub stanem zdrowia. Seksuolog nie wykonuje badań fizykalnych, ale może odesłać do odpowiedniego specjalisty (np. ginekologa, endokrynologa).  Problemy, z którymi zmaga się wiele par to:

 • ograniczenie aktywności seksualnej
 • brak satysfakcji
 • bolesne stosunki
 • niski poziom libido, brak pożądania
 • problemy z erekcją, przedwczesny wytrysk, brak orgazmów

Przyczyn tych trudności jest wiele. Mogą one być związane z aktualną sytuacją związku lub być kwestią indywidualną (psychologiczną lub biologiczną) któregoś z partnerów.

Spotkaj się ze specjalistą, aby wspólnie poradzić sobie z problemami i przywrócić lub zbudować na nowo jakość życia seksualnego, która Cię usatysfakcjonuje.

Nasi specjaliści

iwona zdeb

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, seksuolog, coach ICC

Psychiatra jest lekarzem i zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń na tle psychicznym. Należy się do niego zgłosić, gdy:

 • mamy myśli samobójcze
 • odczuwamy lęk, smutek, niepokój, mamy nieuzasadnione poczucie winy, zmęczenie, obniżenie nastroju, nie mamy na nic siły i ciężko nam funkcjonować
 • cierpimy na bezsenność lub śpimy dużo więcej niż wcześniej, mamy problemy z odżywaniem lub aktywnością seksualną
 • nadużywamy leków, alkoholu, substancji psychoaktywnych
 • pojawiły się objawy somatyczne (kołatanie serca, potliwość, drżenie rąk), ale nasz lekarz nie znalazł ich przyczyny

Psychiatra wie, jak funkcjonuje nas system nerwowy i w oparciu o medyczną wiedzę i doświadczenie może dobrać skuteczne leczenie farmakologiczne, jeśli jest potrzebne.

Pamiętaj, że psycholog i psychiatra to dwie osoby, z którymi warto pracować równolegle, bo dopiero leczenie farmakologiczne daje najlepsze efekty leczenia w połączeniu z terapią.

Nasi specjaliści

Mediacje  rodzinne  to proces pomiędzy skonfliktowanymi partnerami. Kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, zranienie, to bardzo trudno jest znaleźć dystans w komunikacji. Brakuje przestrzeni, aby wyartykułować swoje prawdziwe potrzeby. Czasem nawet nie zauważamy, jak oddalamy się od siebie, kiedy w związku pojawi się osoba trzecia albo brak zrozumienia wejdzie na najwyższy poziom. Najczęściej nie ma już szans na odbudowanie relacji, a co dopiero związku. Mediacje rodzinne zalecane są przy uporządkowaniu spraw i rozwiązywaniu sporów w momencie rozwodu.

Warto jednak pamiętać, że każdy moment jest dobry na skorzystanie z pomocy mediatora, kiedy mamy trudność z pokonaniem emocji, stresu i poczucia żalu i straty.

Bardzo trudno jest komunikować się kiedy emocje biorą górę.

Spotkanie mediacyjne pomoże Ci zobaczyć punkt widzenia Twoje partnera w sposób, w jaki nie miałeś/aś możliwości zobaczyć tego wcześniej. Nie sztuką jest zburzyć coś, co budowało się latami, znacznie trudniej jest odbudować utracone zaufanie i relacje.  Najważniejsze, że jest to możliwe.  Przez wzgląd na wspólnie spędzony czas  i  chwile, które na pewno dla obojga były kiedyś wartością, warto podjąć wyzwanie spotkania mediacyjnego w trosce o uratowanie relacji i rodziny.

Nasi specjaliści

Anna Węgrzyn

Coach ICC, mediator, założycielka Centrum

Jesteśmy z Tobą w pandemii!