Menu
Menu +48 692 803 888
Maria Szczepaniak

Maria Szczepaniak

psychoterapeuta, terapeuta EMDR

Psycholog, terapeuta EMDR, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, członek zespołu badawczego StresLab na Uniwersytecie SWPS

Pracuję z osobami powyżej 16 roku życia, prowadząc indywidualne sesje terapeutyczne.

Spotkaj się ze mną, jeśli jesteś osobą, która w dalekiej przeszłości lub też niedawno …

 • brała udział w wypadku lub była jego świadkiem,
 • zmagała się z chorobą,
 • doświadczyła aktów przemocy,
 • niespodziewanie straciła bliską osobę,
 • znajduje się w trudnej sytuacji życiowej,
 • stała się ofiarą mobbingu w pracy

….i ciągle zmagasz się z psychicznymi konsekwencjami tych zdarzeń. Jestem w stanie Ci pomóc.

W pracy ze mną wspólnie postaramy się:

 • zrozumieć to, co się dzieję z Tobą w odpowiedzi na doświadczenie sytuacji stresujących;
 • nazwać emocje, które odczuwasz;
 • podwyższyć poziom Twojego nastroju,
 • obniżyć poziom lęku oraz napięcie mięśniowe,
 • wypracować adaptacyjne techniki radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Jestem doktorantką na kierunku psychologia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym -Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, a także absolwentką społecznej psychologii klinicznej (studia magisterskie – SWPS). Ukończyłam podstawowe szkolenia terapii EMDR Level I i II organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Aktualnie realizuję 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in.: w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS.

Od lutego 2015 roku zasiadam w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Jestem członkiem The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). 
Pracuję na co dzień w zespole badawczym StresLab na Uniwersytecie SWPS oraz prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Głównym obszarem, wokół którego koncentruję swoją działalność naukową, jest stres traumatyczny. Zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju zaburzeń potraumatycznych, m.in. zespołu stresu pourazowego. Prowadzę również badania.