fbpx
Menu
Menu +48 692 803 888
Małgorzata Marjańska

Małgorzata Marjańska

psycholog dziecięcy

Specjalizuję się w terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, a w szczególności w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera.

Pracuje również nad zachowaniami trudnymi oraz trudnościami w uczeniu się umiejętności społecznych. Zajmuje się również wsparciem terapeutycznym dla rodziców w zmaganiach z zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi ich dzieci.

Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Jestem psychologiem ze specjalizacją psychologia kliniczna, a także absolwentką studiów podyplomowych – Stosowana Analiza Zachowania (przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami zachowania).

Zdobywałam umiejętności i doświadczenie zawodowe  w zakresie prowadzenia terapii dziecięcej w Fundacji Krok Po Kroku, a także podczas odbytego stażu w Fundacji Scolar. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi zaburzonymi oraz zajmuję się wsparciem ich rodzin.

Ukończyłam min. następujące kursy i szkolenia:

KROK PO KROKU DO SAMODZIELNOŚCI – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem.

XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NARODOWE PTPB- trzy fale terapii behawioralnej.

KROK PO KROKU – systematyczne, długofalowe i kompleksowe wsparcie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

Szkolenie I-go stopnia w zakresie Integracji  Sensorycznej.

VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem.

VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii.

Praca to moja pasja i cieszy mnie każdy moment, w którym mogę pomóc drugiemu człowiekowi.

Zapraszam na spotkania w piątki. Zadzwoń i sprawdź dostępne godziny.

tel. 692 803 888

mail: centrum@zmianywzyciu.pl